medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 元氣囝仔E7【普】
 • 00-30 - 元氣囝仔E8【普】
 • 01-00 - 蠟筆小新電影版-Amigo森巴入侵計畫【普】
 • 02-30 - 天兵小兔【普】
 • 03-00 - 元氣囝仔E7【普】
 • 03-30 - 元氣囝仔E8【普】
 • 04-00 - 我家三姊妹E15【普】
 • 04-30 - 我家三姊妹E16【普】
 • 05-00 - DokiDoki!光之美少女『雙語』(適合10-12歲兒童)E31【普】
 • 05-30 - DokiDoki!光之美少女『雙語』(適合10-12歲兒童)E32【普】
 • 06-00 - 紙星歷險記E37-38【普】
 • 06-15 - 卡通接力賽【普】
 • 06-30 - 九藏喵窩S1(適合7-9歲兒童)E10【普】
 • 07-00 - 我們這一家【普】
 • 08-00 - 動物大明星第2季E9【普】
 • 08-30 - 動物大明星第2季E10【普】
 • 09-00 - 紙星歷險記E37-38【普】
 • 09-15 - 卡通接力賽【普】
 • 09-30 - 九藏喵窩S1(適合7-9歲兒童)E10【普】
 • 10-00 - 嘿,布探員S2E23【普】
 • 10-30 - 嘿,布探員S2E24【普】
 • 11-00 - 動物大明星第2季E9【普】
 • 11-30 - 動物大明星第2季E10【普】
 • 12-00 - 我們這一家【普】
 • 12-30 - 元氣囝仔【普】
 • 13-00 - 元氣囝仔E7【普】
 • 13-30 - 元氣囝仔E8【普】
 • 14-00 - 蠟筆小新電影版-Amigo森巴入侵計畫【普】
 • 15-30 - 天兵小兔【普】
 • 16-00 - 嘿,布探員S2E23【普】
 • 16-30 - 嘿,布探員S2E24【普】
 • 17-00 - 動物大明星第2季E10【普】
 • 17-30 - 動物大明星第2季E11【普】
 • 18-00 - 紙星歷險記E39-40【普】
 • 18-15 - 卡通接力賽【普】
 • 18-30 - 九藏喵窩S1(適合7-9歲兒童)E11【普】
 • 19-00 - 嘿,布探員S2E24【普】
 • 19-30 - 嘿,布探員S2E25【普】
 • 20-00 - 我們這一家【普】
 • 21-00 - 元氣囝仔E9【普】
 • 21-30 - 元氣囝仔E10【普】
 • 22-00 - 航海王『雙語』E500【普】
 • 22-30 - 航海王『雙語』E501【普】
 • 23-00 - 航海王『雙語』E502【普】
 • 23-30 - 航海王『雙語』E503【普】

現正熱映

現在時間

航海王『雙語』E503【普】